Pomiędzy Nidą, Nidzicą i Wisłą rozciąga się powiat kazimierski. Historycznie należy do Małopolski, administracyjnie - do województwa świętokrzyskiego. Położony jest na Wyżynie Małopolskiej w obrębie Niecki Nidziańskiej, w części zwanej Płaskowyżem Proszowickim. W krajobrazie dominują łagodne wzniesienia ( 110-230 m. n.p.m. ).

W dolinie Nidzicy i Małoszówki występują żyzne gleby lessowe i czarnoziemy, które stanowią o rolniczym charakterze powiatu. Na obszarze powiatu nie ma zwartych masywów leśnych, a zalesienie wynosi 2,62 %. Położenie geograficzne powiatu kazimierskiego zawiera się między współrzędnymi 20.17.00 - 20 46 20 długości geograficznej i 50.11.25 - 50.23.25 szerokości geograficznej.

Powiat Kazimierski położony jest na południu Województwa świętokrzyskiego i graniczy z obszarami działania Komend Powiatowych PSP :

 • od północy - KP PSP w Busku-Zdroju,
 • od północy - KP PSP w Pińczowie,
 • od zachodu KP PSP w Miechowie,
 • od południa KP PSP w Proszowicach,
 • od wschodu linią graniczną powiatu jest rzeka Wisła od miejscowości Ławy do miejscowości Senisławice,
 • gmina Opatowiec.

Powierzchnia powiatu wynosi 422 km2, która zamieszkuje 35 545 osób. Największe skupiska ludzkie występują na terenie miast Kazimierza Wielka (5552) i Skalbmierzu (1237). Główna koncentracja przemysłu to obszar Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Dominującą role w działalności gospodarczej odgrywają indywidualne gospodarstwa rolne (9380).

Obszary leśne zajmują powierzchnię 1107,42 ha w tym lasy państwowe 606,42 ha i lasy prywatne 501 ha.

Głównymi ciekami wodnymi na terenie powiatu są :

 • rzeka Wisła,
 • rzeka Nidzica,
 • rzeka Małoszówka.

W skład powiatu Kazimierskiego wchodzą następujące gminy :

 • Miasto i Gmina Kazimierza Wielka,
 • Miasto i Gmina Skalbmierz,
 • Gmina Bejsce,
 • Gmina Czarnocin,
 • Gmina Opatowiec.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 22

Odwiedzin od 05.02.2019 42173

Kubik-Rubik Joomla! Extensions