Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej w powiecie kazimierskim jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzonego przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Komórkami organizacyjnymi komendy powiatowej są:

1) samodzielne stanowisko d/s kadrowych

2) sekcja d/s kwatermistrzowsko-technicznych

3) samodzielne stanowisko d/s kontrolno-rozpoznawczych

4) stanowisko d/s finansów i organizacji pracy

5) jednostka ratowniczo-gaśnicza\

6) sekcja ds. operacyjnych

 

Stan zatrudnienia na dzień 2017-01-01 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej wynosi 49 etaty w tym 47 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników cywilnych.

Ogólna charakterystyka

 

Od czasu powołania Państwowej Straży Pożarnej i rozszerzenia jej ustawowych zadań, odnotowujemy na obszarze chronionym systematyczny wzrost ilości zdarzeń i zagrożeń takich jak: pożary, zagrożenia chemiczne, ekologiczne, budowlane, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz miejscowe zagrożenia spowodowane klęskami żywiołowymi - gwałtowne i intensywne opady śniegu i deszczu, powodzie i lokalne podtopienia, huragany i bardzo silne wiatry. Należy zauważyć, że na obszarze powiatu kazimierskiego z uwagi na jego specyficzne położenie, usytuowanie szlaków komunikacyjnych i posiadaną infrastrukturę powstaje coraz więcej zdarzeń.

Centralne położenie Kazimierzy Wielkiej, a tym samym komendy Powiatowej PSP w powiecie kazimierskim sprawia, że dojazd jednostki taktycznej do akcji ratowniczej jest najkrótszy z możliwych. Ponad 40% powierzchni powiatu obejmuje czas dojazdu do 8 minut, 55% od 8 minut do 15 minut. Jedynie 5% stanowi strefa dojazdu 30 minut. Można, zatem stwierdzić, iż Komenda Powiatowa PSP pozwala dotrzeć do potrzebujących w możliwie najkrótszym czasie, niosąc im potrzebną pomoc. Jednym z warunków wpływających na mobilność i szybkość podejmowanych działań ratowniczych jest wielkość i poziom zaplecza logistycznego, jakim dysponuje Państwowa Straż Pożarna.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 23

Odwiedzin od 05.02.2019 42174

Kubik-Rubik Joomla! Extensions