W dniach 15 - 18 czerwca 2020 roku strażacy z jednostki ratowniczo – gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej mieli możliwość uczestniczyć w ćwiczeniach taktyczno-bojowych na obiekcie Publicznego Samorządowego Przedszkola im. Parkowe Skrzaty w Kazimierzy Wielkiej. 

Ćwiczenia te pozwoliły ratownikom z JRG uzyskać, informacje dotyczące charakterystyki obiektu a także zagrożeń jakie mogą wystąpić na tego typu obiektach. Strażacy w czasie ćwiczeń poznali: rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, miejsca gdzie zlokalizowane są główne zawory odcinające media oraz dowiedzieli się jaka ilość osób może przebywać codziennie w obiekcie.  

W części praktycznej udział wzięła jedna ze zmian służbowych a założeniem do ćwiczonego epizodu był pożar powstały na wskutek zwarcia instalacji elektrycznej w jednym z pomieszczeń socjalnych. Przećwiczony epizod pozwolił ratownikom doskonalić umiejętności bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych, dowodzenia na poziomie interwencyjnym, ewakuacji osób ze strefy niebezpiecznej, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenia łączności.

Strażacy mieli również możliwość sprawdzenia podjazdu dla samochodów gaśniczych i specjalnych oraz rozpoznali możliwość zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych. 

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: st. kpt. Marcin Bożek –  JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 17

Odwiedzin od 05.02.2019 32605

Kubik-Rubik Joomla! Extensions