W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i personelu w dniu 26 listopada 2019 roku na terenie powiatu kazimierskiego odbyło się aż 6 ćwiczeń mających na celu wypracowanie nabywania umiejętności, właściwych zachowań w sytuacjach zagrożeń, zapoznania z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementów paniki przemieszczenia się w bezpieczne miejsca, jak również zapoznania z praktycznym jej przeprowadzeniem dla osób przebywających w budynkach. Ćwiczenia przeprowadzone były pod nadzorem aspirantów i oficerów z Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Realizowane one były w następujących placówkach:

  1. Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu
  2. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Cieszkowach
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie
  4. Szkoła Podstawowa im. Leona Wójcickiego w Sokolinie
  5. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach
  6. Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

Po praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji odbyły się spotkania w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej, w ramach pogadanek edukacyjnych, na których zapoznano uczniów i pracowników szkół z procedurami dotyczącymi zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia, zdrowia. Były to też dobre okazje do przypomnienia w ramach akcji: "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO…” oraz „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”, zasad informowania służb ratowniczych o zagrożeniach, a także zagrożeń występujących w nadchodzącym sezonie grzewczym. Uczniom, oraz gronu pedagogicznemu wręczono ulotki informacyjne promujące bezpieczeństwo.

Opracowanie: mgr inż. Karolina Kieljan – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: archiwum–KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 15

Odwiedzin od 05.02.2019 32603

Kubik-Rubik Joomla! Extensions