W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w Niepublicznym Przedszkolu MOTYLEK ul. Al. Parkowa 3 w Kazimierzy Wielkiej w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 11:00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków. Za przebieg ćwiczeń odpowiadał Dyrektor przedszkola. Celem działań było wypracowanie nabywania przez dzieci umiejętności, właściwych zachowań w sytuacjach zagrożeń, zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki jak również zapoznanie personelu z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Alarm został ogłoszony z wykorzystaniem komunikatu ustnego ogłoszonego przez gońca. Z budynku przedszkola zostało ewakuowanych 66 przedszkolaków i 10 pracowników obsługi. Ewakuacja trwała ok. 6 minut od czasu ogłoszenia alarmu. Warunki ewakuacji zapewnione - drogi ewakuacyjne drożne, wyjścia ewakuacyjne dostępne, kierunki ewakuacji wskazane tablicami informacyjnymi. Ewakuacja została przeprowadzona zgodnie z planem, w wyznaczone i oznakowane miejsce. W związku z trwającym sezonem grzewczym oraz  ogólnopolską kampanią edukacyjno–informacyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”; „Kręci mnie bezpieczeństwo” jak również bezpiecznym zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży po praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji odbyło się spotkanie, na którym przeprowadzono pogadankę edukacyjną w tym zakresie oraz przekazano broszury informacyjne. Ewakuację wizytował st. specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych – mł. bryg. Krzysztof Wojtasik.

Opracowanie: mgr inż. Karolina Kieljan –KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: archiwum KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 14

Odwiedzin od 05.02.2019 32602

Kubik-Rubik Joomla! Extensions