W dniu 27.10.2019 r. Komenda Powiatowa PSP w Kazimierzy Wielkiej zorganizowała ćwiczenia w formie warsztatów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego. Warsztaty rozpoczął Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej st. kpt. Marcin Żarek. W swym wystąpieniu przestawił cele ćwiczeń oraz podziękował druhom za liczne przybycie. Tematem zajęć była obsługa i kierowanie łodziami motorowymi. W warsztatach udział wzięły jednostki OSP, które posiadają na swoim wyposażeniu łodzie i pontony z silnikami oraz są przewidziane do prowadzenia ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym. Ćwiczenia były również doskonałą formą sprawdzenia sił i środków wytypowanych w ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego do ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia z terenów powodziowych (Pluton Ewakuacyjny „Kazimierza”).

Zajęcia prowadzono w formie teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej omówiono następujące zagadnienia:

- BHP podczas prowadzenia działań ratowniczych i ćwiczeń na akwenach wodnych,

- BHP podczas obsługi i kierowania łodzią,

- obowiązkowe wyposażenie łodzi,

- obowiązkowe wyposażenie sternika i członków załogi łodzi,

- zasady poruszania się łodziami po akwenach wodnych i drogach żeglugowych,

- budowa i rodzaje łodzi,

- budowa i rodzaje silników do łodzi,

- sposoby podejmowania tonących na łódź.

Część praktyczna obejmowała następujące zagadnienia:

- wybór miejsca do wodowania i wodowanie łodzi,

- pływanie i podstawowe manewry łodziami,

- cumowanie łodzi przy pomoście i przy brzegu,

- odpływanie łodzią od brzegu przy niskim poziomie wody,

- sposoby podejmowania poszkodowanych na pokład łodzi  z wody i z brzegu,

- zagrożenia występujące na akwenach wodnych,

- postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Część praktyczna zajęć odbyła się na zbiorniku retencyjnym w Kazimierzy Wielkiej (woda stojąca) i na rzece „Wisła” w miejscowości Opatowiec (woda płynąca). W zajęciach, które prowadzili funkcjonariusze KP PSP w Kazimierzy Wielkiej (mł. bryg. Łudzik Piotr, mł. bryg. Jach Krzysztof, asp. sztab. Boksa Piotr) udział wzięło ogółem 31 druhów z jednostek:  OSP Sędziszowice, OSP Bejsce, OSP Kocina, OSP Sielec Kolonia, OSP Łękawa, OSP Chwalibogowice. W zajęciach praktycznych uczestniczył również zastęp z JRG Kazimierza Wielka z łodzią. Z ćwiczeń zostaną sporządzone wnioski do realizacji, które posłużą do poprawy efektywności niesionej pomocy przez Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej z terenu powiatu kazimierskiego.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Żarek, asp. sztab. Piotr Boksa – KP PSP Kazimierza Wielka.

Zdjęcia: asp. Damian Kucybała - KP PSP Kazimierza Wielka.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 15

Odwiedzin od 05.02.2019 32603

Kubik-Rubik Joomla! Extensions