W dniach 23 - 25 października 2019 r. strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej oraz druhowie z jednostki OSP Łękawa z krajowego systemu ratowniczo gaśniczego (KSRG), brali udział w ćwiczeniach taktyczno - bojowych na obiekcie Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach.

Ćwiczenia te pozwoliły ratownikom ze wszystkich zmian służbowych oraz druhom ochotnikom uzyskać, informacje dotyczące charakterystyki obiektu, zagrożeń jakie mogą wystąpić na tego typu obiekcie, rozmieszczeniem pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, rozmieszczeniem głównych zaworów odcinających media, ilością zabezpieczeń przeciwpożarowych, ilością osób przebywających w obiekcie oraz sposobem jego dozorowania.

W części praktycznej, która została przeprowadzona 24 października br. przećwiczono założenie w wyniku, którego doszło do pożaru w pomieszczeniu szatni znajdującej się na terenie placówki. Celem głównym ćwiczonego epizodu było przeprowadzenie przez dyrekcję placówki próbnej ewakuacji, zapoznanie uczniów i pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz jak najszybsze jego zlokalizowanie, ugaszenie i usunięcie zagrożenia. Strażacy mieli również możliwość sprawdzenia podjazdu dla samochodów gaśniczych i specjalnych oraz rozpoznali możliwość zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych.

Ostatnim punktem ćwiczeń była prezentacja sprzętu oraz przeprowadzenie pogadanki edukacyjnej z dziećmi i nauczycielami na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa oraz promowanie ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”. Przybyły również na miejsce Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło wręczył dzieciom gadżety w postaci smycz na klucze, długopisów i opasek odblaskowych.

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 15

Odwiedzin od 05.02.2019 32603

Kubik-Rubik Joomla! Extensions