W ostatnich dniach tj. od 21 – 28 maja 2019 roku kazimierscy strażacy PSP i OSP odnotowali łącznie 254 interwencji w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami jakie wystąpiły na terenie powiatu kazimierskiego w tym okresie. Tak gwałtowne, lokalne i długotrwałe opady deszczu, które utrzymywały się w tym czasie były główną przyczyną wzrostu poziomu wód w okolicznych rzekach, ciekach wodnych, oraz odnotowaniem tak dużej ilości zdarzeń w tak krótkim czasie. Zagrożenia, które powstały związane były przede wszystkim z podtopieniami posesji, zalaniem budynków mieszkalnych i gospodarczych, gospodarstw rolnych, dróg oraz pól uprawnych. Działania strażaków prowadzone były na terenie wszystkich pięciu gmin powiatu kazimierskiego i polegały one na zabezpieczaniu budynków przed zalaniem, wypompowywaniu wody z zalanych obiektów, pomieszczeń, zabezpieczeniu i kontrolowaniu wałów przeciwpowodziowych, kierowaniu ruchem, organizowaniu wraz z innymi służbami objazdów.

Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce na terenie miasta Kazimierza Wielka przy ul. Piłsudskiego i ul. Głowackiego, gdzie w wyniku wystąpienia wody z rzeki Małoszówka doszło do podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych na 24 posesjach. Zalaniu uległy również ogródki działkowe przy zbiorniku retencyjnym oraz drogi wojewódzkie DW-776 i DW-768. Prowadzone działania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Kazimierza Wielka były działaniami długotrwałymi i polegały w pierwszej fazie na zabezpieczaniu workami z piaskiem wszystkich zagrożonych posesji, oraz udrażnianiu powstałych zatorów na rzece Małoszówka. Kolejny etap działań polegał na wpompowywaniu z zalanych terenów powstałych rozlewisk przy pomocy pompy wysokiej wydajności, pomp szlamowych, a następnie wypompowywaniu wody z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ratownicy wspólnie z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykorzystując samochód gaśniczy dowozili żywność do tych osób, które postanowiły zostać na swoich posesjach.

W dniach 23 – 24 maja br. tereny prowadzonych działań powodziowych odwiedzili m.in. Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Turystyki Pani Anna Krupka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat z Grupą Operacyjną KW PSP w Kielcach, Pan Poseł Michał Cieślak, samorządowcy z powiatu kazimierskiego.

Na obecną chwilę sytuacja powodziowa na terenie powiatu kazimierskiego jest opanowana.

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 17

Odwiedzin od 05.02.2019 32605

Kubik-Rubik Joomla! Extensions