28 marca 2019 roku na terenie miejscowości Stradów w gminie Czarnocin zostały przeprowadzone powiatowe ćwiczenia taktyczno bojowe o kryptonimie "STRADÓW 2019". Organizatorem manewrów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Ogólny scenariusz ćwiczeń zakładał przećwiczenie trzech epizodów uzupełnionych o podgrywki mające spowodować określoną reakcję strażaków ratowników, a także wszystkich podmiotów współdziałających. Ćwiczone epizody dotyczyły:

Epizod I

Pożar zewnętrzny dachu i wieży kościelnej oraz pożar wewnętrzny poddasza budynku kościoła w miejscowości Stradów.

Epizod II

Poszkodowany turysta przebywający na stromym zboczu brzegowym.

Epizod III

W budynku nieczynnej szkoły podstawowej byli zakwaterowani archeolodzy, którzy zatruli się tlenkiem węgla. W wyniku niekorzystnego zdarzenia zatruciu uległo 8 osób.

Do realizacji poszczególnych epizodów zostały zaangażowane siły i środki z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej, kazimierskiej kompani odwodowej oraz dodatkowo siły i środki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego. W pracach sztabu, jak również w działaniach wspomagających oprócz funkcjonariuszy PSP udział brali ponadto przedstawiciele: Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Czarnocinie, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i Świętokrzyski Konserwator Zabytków.

Głównymi celami ćwiczeń było między innymi:

  • zapoznanie się ze specyfiką działań ratowniczo-gaśniczych na tego typu obiektach,
  • sprawdzenie zasad alarmowania i dysponowania sił i środków PSP i OSP,
  • sprawdzenie gotowości operacyjnej i wyszkolenia strażaków w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych,
  • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności,
  • praktyczne sprawdzenie możliwości współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi,
  • doskonalenie dowodzenia na szczeblu poziomu interwencyjnego i taktycznego.

Postawione przed ratownikami cele podczas kilkugodzinnych działań ratowniczych zostały w pełni osiągnięte i pozwoliły we właściwy sposób sprawdzić procedury postępowania służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo w momencie wystąpienia różnego rodzaju zagrożenia.

Na zakończenie ćwiczeń odbyło się krótkie podsumowanie, które otworzył Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej – kpt. Marcin Oziębło, podziękował on wszystkim za zaangażowanie i udział w przeprowadzonych ćwiczeniach.

W podsumowaniu a także obserwacji ćwiczeń uczestniczyli również m.in.: Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach – st. bryg. Robert Sabat, Starosta Kazimierski – Jan Nowak, Wójt Gminy Czarnocin – Maria Kasperek, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach – bryg. Paweł Ksel, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz pełniący rolę rozjemców ćwiczeń przedstawiciele Komend Powiatowych z Jędrzejowa, Staszowa i Włoszczowy.

 

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: st. sekc. Łukasz Parada – KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 8749

Kubik-Rubik Joomla! Extensions