21 listopada 2018 roku około godziny 7:45 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przyjął zgłoszenie od dyżurnego Policji o nielegalnym rozładunku beczek z nieznaną substancją z samochodu ciężarowego do obiektów znajdujących się na terenie po byłej cegielni w miejscowości Odonów gmina Kazimierza Wielka. W składowanych beczkach mogły znajdować się substancje chemiczne mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi oraz środowiska. W celu ustalenia skali zagrożenia oraz zidentyfikowania składowanych substancji na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały siły i środki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Kraków 6” z Krakowa. O zdarzeniu SKKP poinformowało, także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej oraz Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.

Działania przybyłych na miejsce zastępów z Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej polegały na:

  • zabezpieczeniu terenu prowadzonych działań oraz wyznaczeniu strefy 50 metrów od budynków,
  • rozpoznaniu potencjalnego zagrożenia ekologicznego, radiacyjnego, toksycznego i wybuchowego przy wykorzystaniu urządzeń pomiarowych będących na wyposażeniu JRG Kazimierza Wielka oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Kraków 6”,
  • pobraniu próbek z dwóch niezabezpieczonych beczek,
  • ustaleniu ilości składowanych beczek na samochodzie ciężarowym i budynku produkcyjno-magazynowym po byłej cegielni,
  • ustaleniu czy nie doszło do rozszczelnienia i wycieku.

Wszystkie dokonane pomiary wykonane przez strażaków JOP nie wykazały podwyższonych wartości monitorowanej atmosfery w pobliżu samochodu ciężarowego oraz wewnątrz hali produkcyjno- magazynowej co wykluczyło możliwość wybuchu oraz skażenia powietrza i środowiska. Ratownicy z SGR CH-EKO „Kraków 6” prowadząc działania pomiarowe ustalili również, że żaden z pojemników nie uległ rozszczelnieniu w związku z czym nie doszło do wycieku. Z otwartych dwóch beczek znajdujących się wewnątrz budynku produkcyjno-magazynowego ratownicy pobrali kilka próbek, które poddano badaniu. Wynik badania przeprowadzony przez SGR CH-EKO „Kraków 6” wykazał, że substancja znajdująca się w otwartych beczkach to mieszaniny zawierające substancje na bazie olei. W celu wykonania szczegółowej analizy pobrane próbki przekazano do dalszych badań laboratoryjnych przedstawicielom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Policji. Na miejsce przybyli również i prowadzili swoje czynności pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Pińczowie. Prowadzone działania zakończono po przekazaniu pisemnie miejsca prowadzonych działań wraz ze składowanymi odpadami funkcjonariuszom Policji.  

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 48

Odwiedzin od 05.02.2019 10097

Kubik-Rubik Joomla! Extensions