W dniach 23-25 października 2018 r. strażacy ze wszystkich zmian służbowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej oraz druhowie z jednostki OSP Kocina z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG), uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojowych na obiekcie Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie.

Ćwiczenia te pozwoliły ratownikom z JRG oraz druhom ochotnikom uzyskać, informacje dotyczące charakterystyki obiektu, zagrożeń jakie mogą wystąpić na tego typu obiektach, rozmieszczeniem pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, rozmieszczeniem głównych zaworów odcinających media, ilością zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ilością osób przebywających w obiekcie.

W części praktycznej udział wzięła jedna ze zmian służbowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej (zmiana 3) oraz jednostka OSP Kocina z KSRG. Założeniem do części praktycznej był pożar powstały w pomieszczeniach kotłowni. Przećwiczony epizod pozwolił ratownikom doskonalić umiejętności bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gasniczych podczas pożarów wewnętrznych, dowodzenia na poziomie interwencyjnym, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenia łączności. Strażacy mieli również możliwość sprawdzenia podjazdu dla samochodów gaśniczych i specjalnych oraz rozpoznali możliwość zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych.

Po zakończeniu ćwiczeń praktycznych w dniu 25 października br. na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z dziećmi oraz gronem pedagogicznym. Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło wraz z Dowódcą i Zastępcą Dowódcy JRG, przedstawili najistotniejsze informacje, dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych, przewodów kominowych oraz wentylacyjnych w kontekście zagrożeń tlenkiem węgla. Przeprowadzona prelekcja odbyła się w ramach rozpoczętej ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

 

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 40

Odwiedzin od 05.02.2019 10048

Kubik-Rubik Joomla! Extensions