19 października 2018 roku na terenie dwóch przyległych do siebie obiektów, stacji paliw płynnych i gazowych „TANK” oraz przedsiębiorstwa „PRIMA-BUD” w miejscowości Skalbmierz zostały przeprowadzone powiatowe ćwiczenia taktyczno bojowe o kryptonimie "PRIMA-BUD 2018". Organizatorem manewrów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Ogólny scenariusz ćwiczeń zakładał przećwiczenie trzech epizodów uzupełnionych o podgrywki mające spowodować określoną reakcję strażaków ratowników, a także wszystkich podmiotów współdziałających. Ćwiczone epizody dotyczyły:

Epizod I

Prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru pawilonu na stacji paliw ,,TANK’’ w miejscowości Skalbmierz.

Epizod II

Prowadzenia działań ratowniczych przy dwóch poszkodowanych pracownikach przedsiębiorstwa PRIMA-BUD, którzy ulegli wypadkowi w trakcie prowadzonej ewakuacji.

Epizod III

Prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru pomieszczenia kuchni w restauracji ,,Skorpion’’ (na terenie zakładu „PRIMA-BUD”).

Do realizacji poszczególnych epizodów zostały zaangażowane siły i środki z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej, kazimierskiej kompani odwodowej oraz siły i środki kompani gaśniczej „Południe” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. W pracach sztabu, jak również w działaniach wspomagających oprócz funkcjonariuszy PSP udział brali ponadto przedstawiciele: stacji paliw „TANK”, przedsiębiorstwa „PRIMA-BUD”, Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Skalbmierzu, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Policji oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Głównymi celami ćwiczeń było między innymi:

  • zapoznanie się ze specyfiką działań ratowniczo-gaśniczych na tego typu obiektach,
  • sprawdzenie zasad alarmowania i dysponowania sił i środków PSP i OSP,
  • sprawdzenie gotowości operacyjnej i wyszkolenia strażaków w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych,
  • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności,
  • praktyczne sprawdzenie możliwości współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi,
  • doskonalenie dowodzenia na szczeblu poziomu interwencyjnego i taktycznego.

Postawione przed ratownikami cele podczas kilkugodzinnych działań ratowniczych zostały w pełni osiągnięte i pozwoliły we właściwy sposób sprawdzić procedury postępowania służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo w momencie wystąpienia różnego rodzaju zagrożenia.

Na zakończenie ćwiczeń odbyło się krótkie podsumowanie, które otworzył Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej – kpt. Marcin Oziębło, podziękował on wszystkim za zaangażowanie i udział w ćwiczeniach, a następnie przedstawił krótką informację dotyczącą ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

W podsumowaniu a także obserwacji ćwiczeń uczestniczyli również m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz – Michał Markiewicz, przedstawiciel Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach – st. bryg. Andrzej Raczyński, przedstawiciele Komend Powiatowych z Buska Zdroju, Jędrzejowa, Staszowa, którzy pełnili funkcje rozjemców ćwiczeń, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz przedsiębiorstwa PRIMA-BUD.

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: st. asp. Damian Węglowski, st. str. Marcin Zgórski – KP PSP Kazimierza Wielka

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 40

Odwiedzin od 05.02.2019 10048

Kubik-Rubik Joomla! Extensions