W dniach 17-19 września 2018 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej oraz jednostek OSP Bejsce, OSP Łękawa z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG), uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojowych na obiekcie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie. Ćwiczenia te pozwoliły ratownikom ze wszystkich zmian służbowych oraz druhom ochotnikom uzyskać, informacje dotyczące charakterystyki obiektu, zagrożeń jakie mogą wystąpić na tego typu obiektach, rozmieszczeniem pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, rozmieszczeniem głównych zaworów odcinających media, ilością zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdujących się na obiekcie, oraz sposobem jego dozorowania. W części praktycznej udział wzięła jedna ze zmian służbowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej (zmiana 2) oraz jednostki OSP Bejsce, OSP Łękawa z KSRG. Celem głównym ćwiczonego epizodu było przeprowadzenie przez dyrekcję placówki próbnej ewakuacji, zapoznanie uczniów i pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz jak najszybsze jego zlokalizowanie, ugaszenie i usunięcie zagrożenia. Przećwiczony epizod pozwolił ratownikom doskonalić umiejętności dowodzenia, ewakuacji osób ze strefy niebezpiecznej, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenia łączności. Strażacy mieli również możliwość sprawdzenia podjazdu dla samochodów gaśniczych i specjalnych, rozstawienia podnośnika oraz rozpoznali możliwość zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych. Ostatnim punktem ćwiczeń była prezentacja sprzętu oraz przeprowadzenie pogadanki edukacyjnej z dziećmi i nauczycielami na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa w związku z promowaniem ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 28

Odwiedzin od 05.02.2019 10320

Kubik-Rubik Joomla! Extensions