11 czerwca 2018 roku o godz. 11:23 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przyjęło zgłoszenie o zerwaniu przewodu napowietrznego średniego napięcia przez naczepę ciągnika siodłowego w miejscowości Kazimierza Wielka na ul. Przemysłowej. Najprawdopodobniej na skutek przepływu prądu elektrycznego do ziemi doszło do przebicia przedniego lewego koła ciężarówki, a przewód iskrzył. Wobec powyższego dyżurny SKKP na miejsce zdarzenia zadysponował zastęp GCBA z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej. Po dojeździe Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) ustalił, że na podczas rozładunku kamienia na placu przy ul. Przemysłowej naczepa ciągnika siodłowego zerwała przewód napowietrzy średniego napięcia, który leżał na ul. Przemysłowej. Drugi natomiast przyczepiony był do skrzyni naczepy. Szczęśliwie nikt podczas zdarzenia nie ucierpiał. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej (JOP) polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do momentu przyjazdu pracowników Zakładu Energetycznego. Podczas prowadzonych działań ruch na ul. Przemysłowej w obu kierunkach był wstrzymany.

Tekst: KP PSP Kazimierza Wielka,

Foto: KP PSP Kazimierza Wielki.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka