W dniach 22-24 maja 2018 r. strażacy ze wszystkich zmian służbowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej oraz jednostek OSP Bejsce, OSP Sokolina z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG), uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojowych na obiekcie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Cieszkowach. Ćwiczenia te pozwoliły ratownikom z JRG oraz druhom ochotnikom uzyskać, informacje dotyczące charakterystyki obiektu, zagrożeń jakie mogą wystąpić na tego typu obiektach, rozmieszczeniem pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, rozmieszczeniem głównych zaworów odcinających media, ilością zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ilością osób przebywających w obiekcie. W części praktycznej udział wzięła jedna ze zmian służbowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej (zmiana 1) oraz jednostki OSP Bejsce, OSP Sokolina z KSRG. Założeniem był pożar powstały na wskutek zwarcia w instalacji elektrycznej w bibliotece szkolnej. Przećwiczony epizod pozwolił ratownikom doskonalić umiejętności bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gasniczych podczas pożarów wewnętrznych, dowodzenia na poziomie interwencyjnym, ewakuacji osób ze strefy niebezpiecznej przy wykorzystaniu drabin przystawnych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenia łączności. Strażacy mieli również możliwość sprawdzenia podjazdu dla samochodów gaśniczych i specjalnych oraz rozpoznali możliwość zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych.

 

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka