6 maja 2018 roku o godzinie 20:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przyjęło zgłoszenie o pożarze rosnącego drzewa w miejscowości Kobylniki gmina Skalbmierz. Do działań dyżurny zadysponował jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej. Po dojeździe na miejsce Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) po przeprowadzeniu rozpoznania potwierdził, że pożarem objęte jest jedno drzewo (wierzba) rosnąca przy drodze powiatowej. Działania Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej (JOP) polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu pożaru jednym prądem gaśniczym wody W-52. Prowadzone działania zakończono po dokładnym sprawdzeniu całego pogorzeliska kamerą termowizyjną i wykluczeniu dalszego zagrożenia.

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: st. str. Robert Pluta – JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka