W dniach 3,4,5 kwietnia 2018 roku w godzinach popołudniowych wszystkie zmiany służbowe kazimierskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w ramach dodatkowych zajęć z doskonalenia zawodowego, dzięki uprzejmości Spółdzielni Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej odbyły cykl ćwiczeń na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się przy ul. Partyzantów 13,23,34. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było doskonalenie różnych technik prowadzenia linii wężowych na tego typu obiektach w sytuacji powstania zagrożenia pożarowego. W trakcie zajęć praktycznych strażacy każdej zmiany służbowej mieli możliwość przećwiczyć różne sposoby rozwijania i prowadzenia linii gaśniczych po klatce schodowej na czwartą kondygnację oraz piwnic m.in.: z wykorzystaniem kasetonu wężowego W-52, szybkiego natarcia oraz linii wężowej prowadzonej w przestrzeni między schodami (tzw. duszą). Dodatkowo sprawdzono możliwość podjazdu dla samochodów gaśniczych i specjalnych, rozstawienie podnośnika oraz rozpoznano możliwości zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: archiwum JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka