W dniach 21-23 kwietnia 2018 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej wspólnie z wszystkimi jednostkami OSP wchodzącymi w skład Powiatowej Kompani Odwodowej, uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojowych na obiekcie Ośrodka Szkoleniowo Rekreacyjnego w Stradlicach. Ćwiczenia te pozwoliły ratownikom ze wszystkich zmian służbowych oraz druhom ochotnikom uzyskać, informacje dotyczące charakterystyki obiektu, zagrożeń jakie mogą wystąpić na tego typu obiektach, rozmieszczeniem pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, rozmieszczeniem głównych zaworów odcinających media oraz ilością zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdujących się na obiekcie. W części praktycznej udział wzięła jedna ze zmian służbowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej (zmiana 2) oraz trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG (OSP Sędziszowice, OSP Łękawa, OSP Sokolina), a ćwiczonym epizodem był pożar powstały w jednym z pomieszczeń socjalnych. Przećwiczony epizod pozwolił ratownikom doskonalić umiejętności dowodzenia, ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy niebezpiecznej oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Strażacy mieli również możliwość sprawdzenia podjazdu dla samochodów gaśniczych i specjalnych, rozstawienia podnośnika oraz rozpoznali możliwość zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka