28 lutego 2018 roku około godziny 14:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przyjęło zgłoszenie o zadymieniu w budynku mieszkalnym w miejscowości Bejsce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) w trakcie rozpoznania ustalił, że pożarem objęta jest część drewnianej powały przylegająca bezpośrednio do komina a wewnątrz całego budynku panuję duże zadymienie. Energia elektryczna odłączona została przez zakład energetyczny przed dojazdem Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w kuchni kaflowej oraz podaniu jednego prądów wody od wewnątrz przez ratowników zabezpieczonych w sprzęt ochrony układu oddechowego. Po zlokalizowaniu pożaru wszystkie nadpalone oraz spalone elementy wycięto przy użyciu piły ratowniczej, po czym usunięto je na zewnątrz i dokładnie przelano. Prowadzone działania zakończono po całkowitym oddymieniu i przewietrzeniu budynku oraz sprawdzeniu całego obiektu przy użyciu przyrządów pomiarowych (kamery termowizyjnej oraz detektorów wielogazowych) pod kątem ewentualnych ukrytych zarzewi ognia oraz wykluczeniu dalszego zagrożenia.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Łudzik – JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka