14 grudnia 2017 roku o godz. 14:00 rozpoczęły się w powiecie kazimierskim ćwiczenia pk. „Gołoledź 2017”. Celem głównym ćwiczeń było określenie stanu przygotowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom będącym w hipotermii oraz z urazami zaistniałymi w wyniku wypadku drogowego podczas zimowych warunków pogodowych. W ćwiczeniach łącznie wzięło udział 55 strażaków i 14 samochodów z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, dwa radiowozy policji (4 policjantów), Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kazimierzy Wielkiej (2 osoby), Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kazimierzy Wielkiej (1 osoba). Ćwiczenia oceniał przedstawiciel Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, kpt. Kamil Ciepielewski, a podsumowania dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek.

Opracowanie: kpt. Marcin Żarek – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: st. asp. Damian Węglowski – KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka