W dniu 21 listopada b.r. w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej rozpoczęto szkolenie kierowców-konserwatorów, którego celem jest przygotowanie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego do wykonywania zadań operatora sprzętu związanych z obsługą samochodów pożarniczych, obsługą i prawidłową eksploatacją innych urządzeń z silnikami spalinowymi takich jak motopompy, agregaty prądotwórcze, hydrauliczne i pneumatyczne zestawy ratownicze stanowiących wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego.

Otwarcia szkolenia dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło już na samym początku zwracając szczególną uwagę na istotną rolę jaką odgrywają strażacy ochotnicy podczas akcji, wspomagając bardzo często strażaków zawodowych, na trud i ich zaangażowanie jakie niosą na rzecz drugiego człowieka, często narażając swoje życie i zdrowie właśnie w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, a także i dobytku. Komendant poruszył blok tematyczny związany z bezpieczeństwem i higieną pracy, co wiąże się z bezpieczeństwem podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, a to z kolei jest rzeczą fundamentalną, aby za każdym razem strażacy mogli wracać cali i bezpieczni do swoich rodzin, domów.

Na realizację programu szkolenia przewidziano 28 godzin lekcyjnych w tym 23 godziny dydaktyczne oraz 5 godzin przeznaczonych na egzamin w części praktycznej oraz teoretycznej.

Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym upoważnia do eksploatacji i obsługi sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka