W okresie od 19 do 22 listopada 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej zorganizowała i przeprowadziła szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (28 godzin) dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego. Szkolenie realizowano zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 roku. Celem szkolenia było przygotowanie strażaka ratownika do pełnienia funkcji kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego w jednostkach OSP. Zajęcia prowadzone były przez oficerów i aspirantów z Komendy Powiatowej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kazimierzy Wielkiej. Po przeprowadzeniu wszystkich zajęć teoretycznych oraz  praktycznych przyszedł czas na egzamin, który odbył się w dniu 22 listopada br. o godz. 1100  i przeprowadzony został przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. Egzamin końcowy zaliczyło  pozytywnie 10 druhów uczestniczących w szkoleniu. Wszystkim absolwentom gratulujemy wytrwałości, bardzo dobrych wyników życząc, by zdobyta wiedza i umiejętności procentowały w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Łudzik – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: archiwum  KP PSP Kazimierza Wielka

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 14

Odwiedzin od 05.02.2019 32602

Kubik-Rubik Joomla! Extensions