Dnia 22 listopada 2019 r. Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej-kpt. Marcin Oziębło oraz mł. bryg. Andrzej Krupa-st. specjalista ds. kwatermistrzowskich spotkali się ze strażakami ochotnikami dokonując wizytacji strażnic OSP spoza KSRG w Boszczynku oraz w Zagórzycach. Głównym celem wizyt w ramach współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi było zapoznanie się ze stanem technicznym strażnic i sprzętów, stanem realizowanych dotacji finansowych pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” otrzymanych od MSWiA na cele bieżące, jak również innych dotacji jednostek ochotniczych straży pożarnych (5000+). Spotkania z druhami były również okazją do omówienia szeregu tematów dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek, przygotowania jednostek do działań ratowniczo-gaśniczych. Poruszono też tematy związane z właściwym zabezpieczeniem strażnic. Pojawiły się cele i propozycje planów remontowych, zakupowych na zbliżający się 2020 r. Sprawdzono również warunki socjalno-bytowe strażaków ochotników. Na koniec podziękowano za pełną poświęcenia i oddania strażacką służbę.

Tekst: mgr inż. Karolina Kieljan-KP PSP Kazimierza Wielka

 Zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Krupa-KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 21

Odwiedzin od 05.02.2019 42172

Kubik-Rubik Joomla! Extensions