W dniu 11 listopada br. o godz. 13  odbył się uroczysty apel Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bejsce. Apel był jednym z punktów Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gminie.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku, który przyjął dh Edward Krupa, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Bejscach. Następnie została podniesiona na maszt Flaga RP z jednoczesnym odegraniem Hymnu Państwowego. Wszystkich zebranych przywitał dh Edward Krupa. Głównym punktem apelu było poświęcenie i przekazanie motopompy Tohatsu M 16/8, która trafiła na wyposażenie jednostki OSP w Bejscach. Sprzęt za łączną kwotę ponad 38 tys. zł został zakupiony ze środków Komendy Głównej PSP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników oraz budżetu Gminy Bejsce.  Wręczenia aktu przekazania motopompy na ręce Prezesa Zarządu Jednostki OSP Bejsce, dh Jacka Machety dokonali: Wójt Gminy Bejsce – Pan Edward Krupa, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej – Pan Adrian Ścipiór, Dyrektor Wydziału Inwestycyjno-Administracyjnego WFOŚiGW w Kielcach – Pan Jacek Mazur oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej – st. kpt. Marcin Żarek. Po przekazaniu nastąpiło poświęcenie motopompy oraz toru przeszkód dla MDP (zakupionego z dotacji MSWiA dla jednostek OSP z Sędziszowic, Królewic i Czyżowic). Dokonali tego Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Bejscach ks. Marek Zawłocki oraz ks. ppor. Marcin Zdon.

Podczas uroczystości struktury Państwowej Straży Pożarnej reprezentował st. kpt. Marcin Żarek. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w pozyskanie środków pieniężnych na nowy sprzętu dla jednostek z terenu Gminy Bejsce, który podniesie poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy oraz powiatu kazimierskiego. Życzył tym samym, aby pozostający w pełnej gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych sprzęt był wykorzystywany jedynie do ćwiczeń i rywalizacji w zawodach sportowo-pożarniczych.  Nowa motopompa zastąpi wysłużoną „PO -5”, natomiast warto przypomnieć, że pierwsza pompa napędzana silnikiem spalinowym - DKW trafiła do druhów z Bejsc na początku lat 50-tych XX wieku.

Uroczysty apel prowadził Komendant Gminny OSP druh Mariusz Grudzień, a ton nadawała Orkiestra Strażacka z Bejsc pod batutą kapelmistrza druha Radosława Kornasia.

Tekst: st. kpt. Marcin Żarek, KP PSP Kazimierza Wielka.

Zdjęcia: Winicjusz Włosowicz, Urząd Gminy Bejsce.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 23

Odwiedzin od 05.02.2019 42174

Kubik-Rubik Joomla! Extensions