W dniu 11 listopada br. o godz. 8:00, na placu zewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która została zainaugurowana złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej mł. bryg. Piotra Łudzika. Następnie odegrano Hymn Państwowy z równoczesnym podniesieniem Flagi RP. Hymn wspólnie odśpiewali wszyscy obecni na apelu strażacy. W dalszej części uroczystości wystąpił Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło, który odczytał list Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego.

Na zakończenie złożono meldunek Komendantowi o zakończeniu uroczystości.

 Tekst: kpt. Marcin Oziębło-KP PSP Kazimierza Wielka

 Zdjęcia: asp. sztab. Piotr Boksa-KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 20

Odwiedzin od 05.02.2019 42171

Kubik-Rubik Joomla! Extensions