Wszyscy uczniowie z utęsknieniem czekają na zbliżające się wakacje, które powinny się wiązać jedynie z miłymi wspomnieniami.

Podczas wakacji dzieci i młodzież korzysta z różnych form wypoczynku na koloniach czy też w miejscu zamieszkania. Zadaniem rodziców, opiekunów i osób organizujących letni wypoczynek jest zadbanie o ich bezpieczeństwo.

Organizatorów wypoczynku zobowiązuję do bezwzględnego przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U.Nr 109, poz.719 z późn. zm./. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości tutejsza Komenda służy pomocą w tym zakresie.

         W związku z licznymi przypadkami utonięć podczas trwania wakacji szczególnie apelujemy do właścicieli i zarządców akwenów wodnych, które są wykorzystywane jako kąpieliska do przestrzegania i stosowania zaleceń Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych /t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.656/.

         Powiat kazimierski to teren typowo rolniczy, a wakacje to okres nasilonych letnich prac polowych.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Chrońmy nasze domy i rodziny, a szczególnie dzieci przed nieszczęściem! Zróbmy wszystko, aby czas wzmożonej pracy w gospodarstwach upłynął bez wypadków i pożarów, których ofiarami stałyby się dzieci. Ofiarami najczęściej z winy dorosłych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia nie wahajmy się zwrócić o pomoc a l a r m u j ą c

STRAŻ POŻARNĄ TEL. 998 lub 112

 Zachować spokój i nie dopuścić do paniki.

Po uzyskaniu połączenia telefonicznego ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

  • gdzie wystąpiło zdarzenie (pożar, klęska, itp.), dokładny adres, nazwę obiektu, piętro, itp.,
  • co zaistniało lub co się pali, np. pali się pomieszczenie magazynowe, palą się gazy palne, itp.,
  • czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,
  • numer telefonu, z którego zgłaszamy zdarzenie oraz swoje imię  i nazwisko.

UWAGA:

Odłożyć słuchawkę można dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 15

Odwiedzin od 05.02.2019 32603

Kubik-Rubik Joomla! Extensions