W dniu 2 maja br. o godz. 8:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbył się uroczysty apel i uroczysta zmiana służby z okazji Obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Apel rozpoczął się złożeniem meldunku  Komendantowi Powiatowemu PSP w Kazimierzy Wielkiej przez Dowódcę uroczystości. Następnie odegrano Hymn Państwowy z równoczesnym podniesieniem Flagi RP. W dalszej części uroczystego apelu Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło wystąpił z okolicznościowym przemówieniem, po którym Komendant przeprowadził uroczystą zmianę służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej. Na zakończenie Dowódca uroczystości mł. bryg. Krzysztof Jach złożył meldunek  Komendantowi Powiatowemu PSP w Kazimierzy Wielkiej o zakończeniu apelu.

Tekst: mgr Milena Kozanecka, KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: st. asp. Damian Węglowski, KP PSP Kazimierza Wielka

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 13

Odwiedzin od 05.02.2019 32601

Kubik-Rubik Joomla! Extensions