19 grudnia 2018 r. Komendant Główny PSP gen. bryg. Leszek  Suski podpisał umowę z Prezesem Zarządu PKN ORLEN, Panem Danielem Obajtek. Dzięki tej umowie strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tworzących Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy będą mogli skorzystać z programu rabatowego na paliwa w sieci ORLEN w całej Polsce.  Program lojalnościowy rozpocznie się od 1 stycznia 2019 r. Warto podkreślić, że PKN ORLEN w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnej” wspiera Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej w Polsce od 18 lat, przekazując na ochronę przeciwpożarową ponad 12 mln zł.

W powiecie kazimierskim, karty rabatowe uprawniające do tańszego tankowania na stacjach ORLEN i BLISKA, druhom OSP przekazali Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej st. kpt. Marcin Żarek w dniach: 27 grudnia 2018 r. (spotkanie z Prezesami i Naczelnikami OSP z KSRG), oraz 29 grudnia (spotkanie z druhami OSP z KSRG połączone z wizytacją).

Spotkania były okazją do podziękowania strażakom ochotnikom za ich całoroczne zaangażowanie w funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w roku 2018.

Komendanci złożyli również druhnom, druhom i ich rodzinom życzenia Noworoczne w nowym, nadchodzącym 2019 r.

Tekst: st. kpt. Marcin Żarek-KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: sekc. Łukasz Sztuk-KP PSP Kazimierza Wielka/ dh Adam Dębowski-OSP z KSRG Skalbmierz

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 28

Odwiedzin od 05.02.2019 10320

Kubik-Rubik Joomla! Extensions