Trwający sezon grzewczy, spadek temperatury zewnętrznej, a tym samym potrzeba podwyższenia temperatury w pomieszczeniach m.in. budynków szkół sprawia, że bardziej obciążamy instalacje opalane paliwem stałym, płynnym, bądź gazowym. Często eksploatujemy urządzenia grzewcze, elektryczne w zakresach przewyższających ich techniczne parametry, a także niezgodnie z instrukcjami użytkowania. Istnieje zatem pokusa odstąpienia od określonych norm. Pamiętajmy, że ciążą na nas obowiązki dokonywania przeglądów instalacji gazowych, czyszczenia przewodów kominowych, dymowych, spalinowych. Ponieważ w tym okresie odnotowywany zostaje wzrost zatruć tlenkiem węgla, a uczniowie podobnie jak i nauczyciele narażeni zostają na zagrożenia tym spowodowane, by temu zapobiec, bądź zminimalizować ryzyko-19 grudnia 2018 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło wraz ze starszym specjalistą ds. kontrolno-rozpoznawczych st. kpt. Krzysztofem Wojtasikiem, w związku z trwającymi, ogólnopolskimi kampaniami edukacyjno-informacyjno-społecznymi: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”-uświadamiając o zagrożeniach-spotkał się z nauczycielami oraz z uczniami Samorządowych Szkół Podstawowych z terenu powiatu kazimierskiego. Podczas spotkań, w trosce o nasze bezpieczeństwo opowiedziano jak ważną rolę odgrywają czujki tlenku węgla -„czadu”-gazu, którego obecności nie można wyczuć, nie można zobaczyć, nie można usłyszeć. Pomóc usłyszeć może jedynie czujka. Ponieważ zbliżają się ferie zimowe, poruszono kwestie zagadnień związanych nie tylko z występowaniem tlenku węgla, ale również opowiedziano o innych niebezpieczeństwach, które mogą wystąpić w trwającym sezonie zimowym, związanych z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.  Zwrócono uwagę na szeroko pojęte znaczenie słowa BEZPIECZEŃSTWO. Wręczono kalendarze ścienne zachęcając tym samym do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Młodzieży przekazano ulotki związane z prowadzonymi kampaniami społecznymi mając jednocześnie nadzieję, że przedmiotowe spotkania w sposób prewencyjny przyczynią się do uratowania niejednego ludzkiego życia-nie tylko w szkołach, ale i w naszych domach rodzinnych. Komendant złożył życzenia świąteczno-noworoczne, a także życzył bezpiecznych ferii zimowych. Tym samym zakończono w bieżącym roku kalendarzowym cykl spotkań we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach z terenu powiatu kazimierskiego.

Opracowanie: mgr Renata Jurusik, st. kpt. Krzysztof Wojtasik– KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Wojtasik – KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 28

Odwiedzin od 05.02.2019 10320

Kubik-Rubik Joomla! Extensions