18 grudnia 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej w osobach st. kpt. Marcin Żarek – zastępca komendanta powiatowego PSP oraz mł. bryg. Krzysztof Jach – zastępca dowódcy JRG, realizując polecenie komendanta głównego PSP, w ramach prelekcji społecznej odwiedzili pięć placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Bejsce i Czarnocin a były to:

  • Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach,
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach,
  • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie,
  • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Cieszkowach,
  • Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach. 

Spotkanie było doskonałą okazją przedstawienia dzieciom oraz gronu pedagogicznemu najistotniejszych informacji, dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych, przewodów kominowych oraz wentylacyjnych w kontekście zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Funkcjonariusze wyjaśnili też, czym jest tlenek węgla, jak powstaje, jakie śmiertelne niebezpieczeństwo grozi z jego strony, jakie są symptomy zatrucia, a także jak postępować w przypadku podtrucia. Przeprowadzona prelekcja odbyła się w ramach rozpoczętej ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Podczas wizyty dyrektorzy poszczególnych placówek otrzymali, również kalendarze plakatowe PSP na 2019 rok oraz broszury edukacyjne. Ponadto przedstawiono i omówiono konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego a których celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz wiedzy o Państwowej Straży Pożarnej w Polsce.

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: archiwum KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 28

Odwiedzin od 05.02.2019 10320

Kubik-Rubik Joomla! Extensions