W dniu 16 grudnia br. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się spotkanie z Prezesami oraz Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego. Prowadzącym naradę był Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło. 

Spotkanie, w którym uczestniczyło 59 druhów OSP, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Urzędu Gminy Bejsce oraz Urzędu Gminy Czarnocin zostało podzielone na kilka części. W pierwszej z nich Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło w obecności Zastępcy Dowódcy JRG mł. bryg. Krzysztof Jach (kierownik kursu) wręczył zaświadczenia ukończenia szkolenia Kierujący Działaniem Ratowniczym, 6 druhom OSP. Następnie druhowie odebrali zaświadczenia uzyskania tytułu ratownika po odbyciu szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Warto podkreślić, że w 2018 roku uprawnienia takie otrzymało 50 strażaków ochotników z terenu powiatu kazimierskiego. Po krótkiej przerwie starszy specjalista ds. kwatermistrzowskich, mł. bryg. Andrzej Krupa omówił i podsumował dotacje z budżetu państwa, które jednostki OSP uzyskały w 2018 roku. Były to dotacje na remonty strażnic i zakupy sprzętu, w tym lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Opatowiec. W kolejnej części Z-ca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Marcin Żarek oraz specjalista ds. operacyjnych mł. kpt. Rafał Kozłowski podsumowali działalność operacyjno-szkoleniową jednostek OSP w 2018 roku omawiając szczegółowo wszystkie wnioski, które wynikały z ćwiczeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu i województwa. Przypomniano również metodykę oceny gotowości operacyjnej jednostek OSP. Następnie Z-ca Dowódcy JRG przedstawił zagadnienia związane z ceremoniałem pożarniczym podczas uroczystości organizowanych przez jednostki OSP. Ostatnią częścią spotkania było omówienie kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Druhowie zostali poinformowani o potrzebie włączenia się przez nich w propagowanie tej akcji informacyjnej. 

Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło złożył wszystkim druhom OSP życzenia świąteczne i noworoczne, dziękując przy tym za zaangażowanie w działalność ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kazimierskiego.

Tekst: st. kpt. Marcin Żarek, KP PSP Kazimierza Wielka. 

Zdjęcia: archiwum KP PSP Kazimierza Wielka. 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 29

Odwiedzin od 05.02.2019 10321

Kubik-Rubik Joomla! Extensions