14 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, wzięli czynny udział w organizowanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego akcji edukacyjnej KRUSIKOWO. Spotkanie to skierowane było do uczniów klas 0 - 3 z kazimierskich szkół podstawowych i odbyło się ono w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Podczas kilku minutowej prelekcji tematem wiodącym było BEZPIECZEŃSTWO. Najmłodszym przekazano informację dotyczące specyfiki pracy w straży pożarnej, omówiono zasady prawidłowego sposobu alarmowania służ ratowniczych, przeprowadzono pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz częściowo zaprezentowano sprzęt jakim na co dzień dysponują kazimierscy strażacy a który używany jest podczas działań ratowniczo-gaśniczych. W trakcie spotkania nawiązano również do podstawowych zasad w jaki sposób reagować na różnego rodzaju sytuacje z jakimi dzieci mogą się spotykać w szkole a także podczas spędzania czasu wolnego. Na zakończenie w związku z trwającą ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” zapoznano dzieci oraz ich opiekunów  z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych, przewodów kominowych oraz wentylacyjnych w kontekście zagrożeń tlenkiem węgla potocznie nazywanym „CZADEM”. 

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: Weronika Buda – KRUS Kazimierza Wielka

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 46

Odwiedzin od 05.02.2019 10095

Kubik-Rubik Joomla! Extensions