W dniu 15 listopada 2018 r. w budynku Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, odbyło się podsumowanie ćwiczeń powiatowych pod kryptonimem "PRIMA BUD 2018".

Przypomnijmy - ćwiczenia odbyły się w dniu 19 października 2018 roku na terenie miasta Skalbmierz.

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru stacji paliw ,,TANK’’ oraz pożaru w zakładzie produkcyjno-usługowym „PRIMA BUD”.

Łącznie w ćwiczeniach zaangażowanych było 87 strażaków z terenu powiatu kazimierskiego, pluton OSP z WOO ,,Południe’’ z terenu powiatu pińczowskiego oraz samochód dowodzenia i łączności z KW PSP w Kielcach.

Podsumowanie ćwiczeń składało się z:

  • przedstawienia założeń do poszczególnych epizodów, 
  • przedstawienia oceny ćwiczeń, wniosków, uwag i spostrzeżeń przez zespół rozjemców,
  • dyskusji i wymiany poglądów na tematy:
  • organizacja ćwiczeń powiatowych, propozycje zmian itp.,
  • przygotowanie sił i środków PSP oraz OSP do działań ratowniczo-gaśniczych,
  • współpraca ze służbami i podmiotami współdziałającymi (Policja, Pogotowie ratunkowe, Zespoły zarządzania kryzysowego, Nadzór budowlany).

Podsumowaniu przewodniczyli:

  • kpt. Marcin Oziębło – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej.
  • st. kpt. Michał Pająk – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego w KW PSP Kielcach.
  • st. kpt. Marcin Żarek – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej

Głównym rozjemcą ćwiczeń był mł. bryg. Jarosław Juszczyk – Dowódca JRG w Staszowie.

Na zakończenie spotkania Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Kielcach st. kpt. Michał Pająk podziękował wszystkim uczestnikom ćwiczeń za zaangażowanie w realizację zadań podczas ćwiczeń oraz wysoko ocenił gotowość operacyjną sił i środków biorących udział w ćwiczeniach.     

Opracowanie: st. kpt. Marcin Żarek, KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia:  st. asp. Damian Węglowski, KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 45

Odwiedzin od 05.02.2019 10094

Kubik-Rubik Joomla! Extensions