Trwający sezon jesienno-zimowy, spadek temperatury zewnętrznej otoczenia sprawia, że w mieszkaniach czy domach jednorodzinnych bardziej obciążamy nasze instalacje i urządzenia grzewcze zarówno elektryczne jak i opalane paliwem stałym, płynnym czy gazowym. Potrzeba podwyższenia temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych stwarza czasem pokusę odstąpienia od określonych norm, obowiązków dokonywania przeglądów instalacji gazowych, czyszczenia przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, eksploatowania urządzeń grzewczych w zakresie przewyższającym ich techniczne parametry, a nawet wykorzystywania urządzeń niesprawnych technicznie. Ponieważ w tym okresie odnotowywany zostaje wzrost tragicznych pożarów, zatruć tlenkiem węgla, a mieszkańcy narażeni zostają na zagrożenia tym spowodowane, by temu zapobiec, bądź zminimalizować ryzyko-26 października 2018 roku w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się spotkanie pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcina Oziębło na którym zobrazowano, przypomniano, a przede wszystkim uświadomiono mieszkańcom powiatu kazimierskiego jak ważną rolę odgrywają czujki tlenku węgla w trosce o nasze bezpieczeństwo-„czadu”, którego obecności nie można wyczuć, nie można zobaczyć, nie można usłyszeć. Pomóc usłyszeć może jedynie czujka. Na spotkaniu mającym formę otwartej dyskusji udział wzięli mistrzowie kominiarscy z rejonowego zakładu usług kominiarskich w Busku-Zdroju, przedstawiciele, zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z terenu powiatu kazimierskiego, przedstawiciele urzędów miast i gmin, funkcjonariusze Policji. Wykorzystano elektroniczne materiały merytoryczne w formie prezentacji posługując się również statystykami z lat ubiegłych. Oprócz omówienia zasad i montażu czujek, fizyko-chemicznych właściwości gazów, na których w okresach grzewczych zostajemy narażeni, poruszone zostały także kwestie związane z właściwym utrzymaniem dróg ewakuacyjnych w obiektach, składowaniem materiałów w pomieszczeniach piwnic oraz dojazdów do budynków. Powyższe aspekty zostały omówione przez Komendanta Powiatowego: kpt. Marcina Oziębło, Z-cę Komendanta Powiatowego: st. kpt. Marcina Żarka oraz starszego specjalistę ds. kontrolno-rozpoznawczych: st. kpt.  Krzysztofa Wojtasika. Uczestnikom przekazano ulotki związane z prowadzoną kampanią społeczną mając jednocześnie nadzieję, że przedmiotowe spotkanie w sposób prewencyjny przyczyni się do uratowania niejednego ludzkiego życia, które jest bezcenne.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło, st. kpt. Krzysztof Wojtasik– KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: st. str. Dominik Dziadek – KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 37

Odwiedzin od 05.02.2019 10045

Kubik-Rubik Joomla! Extensions