W związku z zainaugurowaną ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”, oraz w związku z trwającymi ćwiczeniami powiatowymi pk.”PRIMA-BUD-2018” Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło poruszył kwestie zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach, w domach jednorodzinnych poprzez niewłaściwą eksploatację urządzeń grzewczych, elektrycznych, gazowych. Obserwując na przestrzeni ubiegłych lat, w okresach jesienno-zimowych, tragiczne w skutkach zdarzenia jakimi były wzrosty ilości zatruć tlenkiem węgla (związek chemiczny powstający w przypadku procesu niecałkowitego spalania materiałów stałych np. węgiel, drewno, jak również i materiałów płynnych czy gazów)-poruszono zagadnienia związane z występowaniem „czadu” poprzez uświadomienie mieszkańcom powiatu kazimierskiego o okresowych obowiązkach dokonywania przeglądów instalacji gazowych, przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych  wynikających z art. 62 Ustawy „Prawo Budowlane”, oraz o konieczności usuwania zanieczyszczeń z tychże przewodów (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów-Rozdział 7, §34). Zarekomendowano instalację czujek dymu i tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, mieszkaniach-czyli właśnie tam gdzie domownicy powinni czuć się bezpiecznie. Komendant przypomniał o właściwym montażu czujek, utrzymaniu ich w sprawności poprzez m.in. wymianę baterii. Zadeklarowano pomoc i doradztwo strażaków w przedmiotowej kwestii w szczególności osobom starszym.

Pamiętajmy, że:

  1. Tlenku węgla NIE usłyszymy, NIE zobaczymy i NIE poczujemy.
  2. Czujka tlenku węgla nie zastąpi przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Miejmy nadzieję, że przedmiotowa kampania przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa na terenie powiatu kazimierskiego, minimalizując liczbę tragicznych zdarzeń, mając jednocześnie pozytywny wpływ poprzez prewencję na ocalenie niejednego ludzkiego życia.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło, mgr Milena Kozanecka – KP PSP Kazimierza Wielka

Foto: st. str. Marcin Zgórski – KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka