W dniach: 24-26 września 2018 r. Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło przeprowadził wizytacje następujących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Łękawa, OSP Skalbmierz, OSP Bejsce, OSP Sędziszowice, OSP Opatowiec. Głównym celem wizyt w jednostkach, w ramach współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi było m.in. zapoznanie się z postępem prac remontowych (OSP Skalbmierz, OSP Bejsce, OSP Opatowiec), zapoznanie się z potencjałem sprzętowym wykorzystywanym podczas działań ratowniczo-gaśniczych, oraz z warunkami lokalowymi jakimi obecnie dysponują jednostki. Ochotnicze Straże Pożarne z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z miejscowości: Skalbmierz, Bejsce, Opatowiec, Kocina, w bieżącym roku uzyskały dofinansowania na remonty strażnic ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. Wizyty były również okazją do przedstawienia bieżących potrzeb w zakresie doposażenia jednostek w sprzęt pożarniczy jak również omówienia szeregu innych tematów, niejednokrotnie i spraw trapiących druhów, a dotyczących bieżącego funkcjonowania tychże jednostek. 

Opracował: kpt. Marcin Oziębło

Zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Krupa, mł. kpt. Rafał Kozłowski.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 15

Odwiedzin od 05.02.2019 10533

Kubik-Rubik Joomla! Extensions