W dniu 7 lipca b.r. w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej rozpoczęto szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, wraz z recertyfikacją uprawnień (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia) dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego.

Otwarcia szkolenia dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło zwracając uwagę na istotną rolę jaką odgrywają strażacy ochotnicy podczas akcji, wspomagając bardzo często strażaków zawodowych, na trud i ich zaangażowanie jakie niosą na rzecz drugiego człowieka, często narażając swoje życie i zdrowie właśnie w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego. Przypomniano także jak ważne są pierwsze minuty podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy nie tylko podczas akcji ratowniczych, ale i w życiu codziennym.

Ostatnie, przeprowadzane szkolenie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej z tematyki kwalifikowanej pierwszej pomocy odbyło w roku 2015, natomiast do aktualnego kursu przystąpiło niespełna 30 druhów (szkolenie podstawowe), a do odnowienia uprawnień (recertyfikacja) reflektuje ponad 40 osób. Łącznie około 70 osób (ok. 40% więcej niż w roku 2015). Cieszy fakt, że chęć przeszkolenia wyrazili również nowi strażacy.

Na realizację programu szkolenia przewidziano 66 godzin lekcyjnych w tym 24 godziny teoretyczne oraz 42 godziny praktyczne w formie 4 najbliższych weekendowych zjazdów (sobota, niedziela).  

Egzamin przeprowadzony będzie w części praktycznej oraz teoretycznej natomiast skład komisji egzaminacyjnej zatwierdzony został przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. ratownictwa.

Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym upoważnia do nadania tytułu ratownika.

Uprawnienia są ważne przez okres 3 lat.

Podziękowano wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwijania swoich umiejętności na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy tym, którzy jej potrzebują. Często też kosztem własnego zdrowia i czasu. Życzono sukcesów w zdobywaniu wiedzy, kontynuowaniu pożarniczych tradycji i oczywiście…pozytywnego zdania egzaminu końcowego.

Tekst: kpt. Marcin Oziębło - KP PSP Kazimierza Wielka

Foto: st. str. Dominik Dziadek - KP PSP Kazimierza Wielka 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 11

Odwiedzin od 05.02.2019 10529

Kubik-Rubik Joomla! Extensions