8 czerwca b.r. – Uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym im. „Podwyższenia Krzyża Świętego” Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej rozpoczęła obchody jubileuszu 90-lecia istnienia. Wśród przedstawicieli służb mundurowych, na oficjalne zaproszenie Dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców oraz społeczności lokalnej- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej reprezentował Komendant Powiatowy kpt. Marcin Oziębło. Wręczając grawer z życzeniami od funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Wyrażono szacunek i uznanie dla Pani Dyrektor i całego grona pedagogicznego życząc dalszych sukcesów, dużo wytrwałości, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i uznania. Był pokaz multimedialny, wystąpienia okolicznościowe, program artystyczny oraz przemarsz do budynku szkoły wraz z sentymentalnym spacerze po klasach, pamiątkowymi zdjęciami oraz poczęstunkiem.

Tekst: kpt. Marcin Oziębło - KP PSP Kazimierza Wielka,

Foto: Zdzisław Pilarski.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka