W dniu 7 czerwca br. o godz. 13 w budynku Gminnego Domu Kultury nastąpiło przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czarnocin. Sprzęt został zakupiony przez Urząd Gminy dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości.

Sprzęt trafił do druhów z jednostek:

OSP Sokolina – rozpieracz kolumnowy,

OSP Bieglów – zestaw narzędzi hydraulicznych (pompa, nożyce, rozpieracz ramieniowy),

OSP Cieszkowy – torba medyczna R1 z noszami typu deska oraz szynami Kramera,

OSP Czarnocin – defibrylator.

Łączna kwota dotacji, której dysponentem był Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyniosła 63 752, 93 zł., przy wkładzie własnych środków Gminy w wysokości 643,97 zł. Duży wkład w realizację tego zadania miały trzy panie: Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin, Agata Wróbel – Sekretarz Gminy Czarnocin oraz Wioleta Robak – pracownik Urzędu Gminy nadzorujący sprawy ochrony przeciwpożarowej.

Struktury Państwowej Straży Pożarnej podczas spotkania reprezentował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej st. kpt. Marcin Żarek, który dziękując za przekazany jednostkom sprzęt życzył, aby był wykorzystywany tylko na ćwiczeniach. Jednocześnie zaprosił druhów do podnoszenia swoich umiejętności w posługiwaniu się nowymi narzędziami, poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach tak, by gdy zajdzie konieczność użycia sprzętu ratowniczego osiągnęli zamierzony cel jakim jest uratowanie czyjegoś życia i zdrowia.

Tekst: st. kpt. Marcin Żarek

Zdjęcia: Wioleta Robak, Urząd Gminy Czarnocin.

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka