W dniu 6 czerwca b.r. Komendant Powiatowy uczestniczył w XVII Ogólnopolskim Tygodniu Głośnego Czytania pod hasłem: „Cała Polska czyta w bibliotekach”, oraz w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” w Miejsko-Gminnej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej.

Podczas spotkania się z dziećmi ze szkół podstawowych, na zasadzie pogadanki zrealizowano ogólnopolską kampanię pod hasłem: „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” przekazując tym samym cenne wskazówki z zakresu bezpieczeństwa w życiu codziennym, oraz odpowiadając na pytania zadawane przez dzieci. Nie zabrakło również materiałów promujących Państwową Straż Pożarną jakimi były smycze i odblaskowe opaski. W innych dniach przewidziany jest udział kolejnych funkcjonariuszy reprezentujących Państwową Straż Pożarną, oraz prezentacja strażackiego sprzętu podczas „Nocy Bibliotek”. W działania chęć włączenia się wyraziła Komenda Powiatowa Policji                             w Kazimierzy Wielkiej.

Miłym zwieńczeniem będzie, gdy ogólnopolskie kampanie społeczne służące bezpieczeństwu znajdą swe odzwierciedlenie w życiu codziennym, przyczynią się tym samym do zmniejszenia pożarów i wypadków, dadzą powody do satysfakcji przy okazji służąc jednocześnie kreowaniu pozytywnego wizerunku całej naszej formacji w społeczeństwie. Inicjatywa jest tym bardziej cenna, gdyż integruje ze sobą służby mundurowe poprzez szerokie spektrum wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, dbałości o życie własne, ale               i o bezpieczeństwo innych. Wpływa także na pozytywne postrzeganie funkcjonariuszy zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i Policji w oczach opinii społecznej. 

Tekst: kpt. Marcin Oziębło-KP PSP Kazimierza Wielka.

Zdjęcia: Monika Wendel-Miejsko-Gminna, Powiatowa Biblioteka Publiczna

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka