3 czerwca b.r. o godz. 15:00 odbyła się polowa Msza Św. z okazji jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Swoszowicach.

Po oficjalnym otwarciu uroczystości, oraz po przywitaniu zaproszonych osób odbyło się odczytanie rysu historycznego jednostki. Były także medale, odznaczenia, wystąpienia okolicznościowe przybyłych gości, oraz wpisy do księgi pamiątkowej. Uroczystość wzbogacona była o defiladę pocztów sztandarowych i jednostek OSP. Była także część artystyczna jaką był występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czarnocinie, oraz występ zespołu „Gabułtowianki”.

W uroczystości udział wzięli:, delegacje miejscowych i powiatowych władz samorządowych. Obecnością dopisały poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz okoliczni mieszkańcy.

Na oficjalne zaproszenie Pani Wójt-Marii Kasperek (Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnocinie), oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Swoszowicach Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej reprezentował Komendant Powiatowy PSP-kpt. Marcin Oziębło. Komendant odczytał list gratulacyjny od Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nadbryg. Adama Czajki. Na ręce Prezesa OSP Swoszowice dh Dariusza Futrzyńskiego z okazji 50-cio lecia jednostki Komendant wręczył grawer od funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

Tekst: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: Wioletta Robak-Urząd Gminy Bejsce

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka