W dniu 11 maja-w wyjątkowym 2018 roku, w którym świętujemy 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00 na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Krzysztofa Jacha Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. Robertowi Sabatowi. Zaproszonych gości przywitał kpt. Marcin Oziębło Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej składając jednocześnie podziękowania za codzienny trud i ofiarność strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kazimierskiego. Podziękowania złożone zostały także Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, władzom samorządowym, burmistrzom, wójtom za dotychczasową współpracę i wszelką przychylność na rzecz rozwoju jednostek ochrony przeciwpożarowych. W uroczystym apelu udział wzięli goście: st. bryg. Robert Sabat - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, st. bryg. Janusz Chawiński – Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach, podinsp. Jacek Piwowarski Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, Ks. Marian Fatyga – kapelan powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Ks. Janusz Mularz- Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej, Jacenty Socha- V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej w Kielcach, Marian Stoczkiewicz – Prezes Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Kazimierzy Wielkiej wraz z emerytami Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, Marek Różycki – Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kazimierzy Wielkiej, Tadeusz Podkowa – Prezes Koła nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej, a także liderzy lokalnych samorządów ze starostą i przewodniczącym Rady Powiatu na czele. Zaproszenie na imprezę przyjęli również burmistrzowie i wójtowie gmin ziemi kazimierskiej, radni, pedagodzy, szefowie firm, instytucji i stowarzyszeń.

W czasie uroczystości wręczone zostały wyróżnienia i odznaczenia resortowe oraz awanse zawodowe na wyższe stopnie służbowe.

Odznaczeni i wyróżnieni zostali:

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”- st. kpt. Krzysztof Wojtasik,

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”- mł. asp. Mariusz Grudzień,

Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”- mł. ogn. Michał Pawlik.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” -kpt. Marcin Oziębło. Oficjalne wręczenie odznaczenia odbędzie się na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Kielcach w dniu 26 maja b.r.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie gen. bryg. Leszek Suski wyróżnił dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Pana st. kpt. Krzysztofa Wojtasika.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

st. kpt. Krzysztof Jach na stopień służbowy młodszego brygadiera

kpt. Marcin Bożek na stopień służbowy starszego kapitana

mł. asp. Damian Kucybała na stopień służbowy aspiranta

mł. asp. Łukasz Wałęza na stopień służbowy aspiranta

mł. asp. Arkadiusz Lewicki na stopień służbowy aspiranta

ogn. Aneta Kowalska na stopień służbowy starszego ogniomistrza

ogn. Grzegorz Wójcik na stopień służbowy starszego ogniomistrza

mł. ogn. Tomasz Mleko na stopień służbowy ogniomistrza

st. sekc. Paweł Służalski na stopień służbowy młodszego ogniomistrza

st. sekc. Jarosław Penkalski na stopień służbowy młodszego ogniomistrza

sekc. Mateusz Dora na stopień służbowy starszego sekcyjnego

sekc. Łukasz Parada na stopień służbowy starszego sekcyjnego

W dniu 4 maja 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień służbowy starszego kapitana-kpt. Marcin Żarek. Oficjalne wręczenie awansu nastąpi na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Kielcach.

Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej” wyróżniono emerytów:

- Kazimierz Kusak

- Władysław Słupik

Zabierając głos st. bryg. Robert Sabat Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego pogratulował odznaczonym i awansowanym dziękując jednocześnie za trud, poświecenie i zaangażowanie strażakom ochotnikom oraz komendantom gminnym.

Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach- st. bryg. mgr inż. Janusz Chawiński, także pogratulował osiągnięć naszym odznaczonym dziękując jednocześnie za współpracę.

Na zakończenie uroczystości komendant powiatowy PSP kpt. Marcin Oziębło podziękował zaproszonym gościom za udział w naszym święcie zapraszając wszystkich na pokaz sprzętu strażackiego oraz poczęstunek-strażacką grochówkę.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbała orkiestra strażacka ze Skalbmierza pod batutą dh kapelmistrza Roberta Basiaka.

Msza Święta w intencji kazimierskich strażaków odbyła się w dniu 4 maja 2018 r. o godzinie 8-ej, koncelebrowana przez księdza Janusz Mularza- Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej.

Wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło

Zdjęcia: Zdzisław Pilarski

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka