W dniu 5 maja 2018 roku o godzinie 17:00 Mszą Św. w kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja w Bejscach, którą koncelebrował Kapelan strażaków ks. Marian Fatyga w asyście proboszcza parafii ks. Marek Zawłocki, rozpoczęły się obchody Dnia Strażaka w Gminie Bejsce.

Po Mszy Św. nastąpił uroczysty przemarsz na plac przy muszli koncertowej w Bejscach. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał dh Józef Zuwała, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach a zarazem Wójt Gminy Bejsce. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów przez delegację pod figurą Św. Floriana. W uroczystości uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Kazimierzy Wielkiej dh Jan Nowak a zarazem Starosta Kazimierski.

Struktury Państwowej Straży Pożarnej reprezentował kpt. Marcin Żarek, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej, który pogratulował druhom osiągnięć, podziękował za trud włożony w pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie i życzył satysfakcji z dobrze spełnionej misji według przesłania „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny OSP druh Krzysztof Jach, a ton jej nadawała Orkiestra Strażacka z Bejsc pod batutą kapelmistrza Radosława Kornasia.

Tekst: kpt. Marcin Żarek

Zdjęcia: Pan Radosław Pietrzyk.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka