Z okazji jubileuszu 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zięblicach oraz z okazji Gminnych Obchodów Dnia Strażaka 2018-dnia 6 maja b.r. o godz. 14:00 odbyła się polowa Msza Św., którą koncelebrował ks. Marian Fatyga-Proboszcz Parafii, jednocześnie Kapelan Strażaków powiatu kazimierskiego.

Po oficjalnym otwarciu uroczystości, oraz przywitaniu zaproszonych gości przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Pana Adam Bodzioch odbyło się poświęcenie i przekazanie samochodu Renault, oraz odczytanie rysu historycznego jednostki. Były także medale, odznaczenia, wystąpienia okolicznościowe przybyłych gości, oraz wpisy do księgi pamiątkowej. Uroczystość uświetniła defilada pocztów sztandarowych i jednostek OSP. Na zakończenie odbył się piknik strażacki połączony z zabawą taneczną.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm Pan Krzysztof Lipiec, V-ce Wojewoda Świętokrzyski Pan Andrzej Bętkowski, delegacje miejscowych i powiatowych władz samorządowych na czele ze Starostą Kazimierskim Panem Jan Nowak, Burmistrzem Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Panem Adam Bodzioch, V-ce Burmistrzem Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Panem Łukasz Maderak. Obecnością dopisały poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, oraz okoliczni mieszkańcy.

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na oficjalne zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zięblicach reprezentował Komendant Powiatowy PSP-kpt. Marcin Oziębło.

Zdjęcia: Adam Rusiecki UMiG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka