6 maja 2018 roku na stadionie sportowym w Czarnocinie odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Czarnocin. W kategorii MDP zawody zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych z 2010 roku, natomiast w kategorii seniorów zgodnie z regulaminem Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych  z 2011 roku. Łącznie w zawodach, które rozegrane zostały w konkurencjach sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe rywalizowało 8 drużyn,  (5 z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych męskich, 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewczęca oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopięce). Otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czarnocinie zarazem Wójt Gminy Czarnocin dh Maria Kasperek. Komisję sędziowską zawodów powołał Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, a sędzią głównym zawodów był st. kpt. Krzysztof Jach.

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii OSP przedstawia się następująco:

1 miejsce OSP SOKOLINA  z wynikiem łącznym – 108,7 pkt.

2 miejsce OSP BIEGLÓW z wynikiem łącznym – 116,8 pkt.

3 miejsce OSP CIESZKOWY z wynikiem łącznym  – 119,6 pkt.

4 miejsce OSP MIŁAWCZYCE z wynikiem łącznym – 145,8 pkt.

5 miejsce OSP CZARNOCIN z wynikiem łącznym – 150,0 pkt.

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii MDP „chłopięcych” przedstawia się następująco:

1 miejsce MDP BIEGLÓW z wynikiem łącznym – 967,8 pkt.

2 miejsce MDP CIESZKOWY z wynikiem łącznym – 962,6 pkt.

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii MDP „dziewczęcych” przedstawia się następująco:

1 miejsce MDP CIESZKOWY z wynikiem łącznym – 1002,3 pkt.

Nagrody i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Czarnocin wręczyli Pani Wójt Maria Kasperek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP a jednocześnie Starosta powiatu kazimierskiego dh Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Warszawa oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek. Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden pisemny protest oraz nikt z jego uczestników nie odniósł kontuzji oraz nie uległ wypadkowi. Piękna słoneczna pogoda pozwoliła na rozegranie wszystkich startów, które stały na bardzo wysokim poziomie a ich rywalizacja rozgrywana była zgodnie z zasadami i duchem Fair Play.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: Pani Wioleta Robak i Pani Iwona Błaszczyk

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka