W dniu 3 maja 2018 roku o godzinie 15:00 Mszą Św. w kościele pod wezwaniem Św. Barbary w Kocinie, którą koncelebrował proboszcz parafii ks. Wojciech Michalski, rozpoczęły się obchody Dnia Strażaka w Gminie Opatowiec.

Po Mszy Św. nastąpił uroczysty przemarsz na plac obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocinie. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał dh Sławomir Kowalczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu a zarazem Wójt Gminy Opatowiec. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznak przyznanych przez Zarządy Oddziałów Związku OSP RP druhom jednostek OSP z terenu Gminy Opatowiec. Z pośród zaproszonych gości głos zabrali, poseł na Sejm RP Pan Jacek Wilk, Vice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach dh Ireneusz Żak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Kazimierzy Wielkiej dh Jan Nowak a zarazem Starosta Kazimierski.

Podczas uroczystości struktury Państwowej Straży Pożarnej reprezentował kpt. Marcin Żarek, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej, który pogratulował druhom osiągnięć i odznaczeń, podziękował za trud włożony w pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie i życzył satysfakcji z dobrze spełnionej misji według przesłania „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Na zakończenie odbyła się uroczysta defilada pododdziałów OSP, którą prowadził Komendant Gminny OSP druh Tadeusz Nur, a ton jej nadawała Orkiestra Strażacka z Kociny pod batutą kapelmistrza Roberta Pluty.

Tekst: kpt. Marcin Żarek

Zdjęcia: Pan Radosław Szumilas.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka