W dniu 2 maja br. o godz. 16:00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość zaszczyciło wielu znamienitych gości, a wśród nich Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Będkowski. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej reprezentował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP – kpt. Marcin Żarek.

Podczas sesji podjęto uchwały nadające rondu na drodze wojewódzkiej nr 776 w Kazimierzy Wielkiej imienia mjr Ludwika Zwolańskiego oraz Kazimierskiemu Ośrodkowi Kultury imienia Pani Urszuli Kity. Nadano również kolejny już tytuł Honorowego Obywatela Kazimierzy Wielkiej. Otrzymała go Pani Sophie Zwolański-Morovic.

Tekst: kpt. Marcin Żarek.

Zdjęcia: Zdzisław Pilarski.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka