12 kwietnia 2018 r. Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło wraz z Komendantem Powiatowym Policji mł. insp. Piotrem Wrześniewskim, Komendantem Miejsko-Gminnym Związku OSP RP dh Krzysztofem Wojtasikiem, delegacjami pocztów sztandarowych, na oficjalne zaproszenie Burmistrza MiG Kazimierza Wielka, Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej uczestniczyli w dwuczęściowych, uroczystych obchodach 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość zainaugurowana została Mszą Świętą w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej. Eucharystię w intencji Ojczyzny oraz tysięcy Polaków zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku celebrowali proboszcz parafii ks. Antoni Bialik i dziekan dekanatu kazimierskiego ks. proboszcz Sławomir Sarek.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy uczestnicy uroczystości wraz z 15 pocztami sztandarowymi na czele przeszli ulicami miasta na plac przed Publicznym Gimnazjum Samorządowym imienia Noblistów Polskich gdzie oddano hołd pomordowanym żołnierzom. Prócz delegacji służb mundurowych hołd pomordowanym oddały również delegacje władz miasta, organizacji kombatanckich, związkowych, stowarzyszeń jak również przedstawicieli placówek oświatowych.

Dalsza część artystyczna kwietniowych obchodów pod tytułem: „Katyń – przebaczyć – tak, zapomnieć – nie” odbyła się w Kazimierskim Ośrodku Kultury, gdzie przygotowano program upamiętniający rocznicę zbrodni katyńskiej przez młodzież z Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej. W ten sposób uczczono pamięć Polaków zamordowanych w Katyniu.

Spektakl wywarł na widzach ogromne wrażenie, o czym świadczyły gromkie brawa publiczności, długotrwała owacja na stojąco, a po projekcji filmu i zapaleniu świateł na widowni, w oczach wielu widzów dostrzec można było łzy głębokiego wzruszenia. 

Tekst: kpt. Marcin Oziębło/KP PSP Kazimierza Wielka

Foto: Zdzisław Pilarski

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka