W dniu 13 kwietnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Kolejowej 142 przeprowadzono finał powiatowy XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Wszystkich przybyłych uczniów oraz nauczycieli powitał Komendant Powiatowy PSP kpt. mgr inż. Marcin Oziębło.

Konkurs podzielony był na trzy grupy wiekowe (szkoły podstawowe, gimnazja oraz klasy siódme szkół podstawowych, szkoły ponadgimnazjalne). Uczestnicy turnieju zostali wyłonieni podczas eliminacji przeprowadzonych w gminach: Kazimierza Wielka, Bejsce, Skalbmierz, Opatowiec, Czarnocin. Eliminacje składały się z testu pisemnego oraz finału ustnego.

Na eliminacje Wojewódzkie zakwalifikowali się:

Grupa I - Szkoły Podstawowe: WERONIKA MINIOR – Szkoła Podstawowa w Krzczonowie,

Grupa II – Szkoły Gimnazjalne oraz klasy siódme szkół podstawowych: GABRIEL ŁAKOMY

Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach,

Grupa III - Szkoły Ponadgimnazjalne: PATRYK PODZIOMSKI – Liceum Ogólnokształcące

w Kazimierzy Wielkiej.

Dyplomy oraz nagrody wręczyli Komendant Powiatowy PSP kpt. mgr inż. Marcin Oziębło i Starosta Kazimierski Pan Jan Nowak. Komendant dziękując nauczycielom za przygotowanie i wspieranie uczniów do Turnieju Wiedzy Pożarniczej podkreślił, iż cieszy fakt, że nasza młodzież jest należycie przygotowana do konkursów, oraz życzył zakwalifikowanym finalistom dalszych sukcesów w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 24-tego kwietnia b.r. w Woli Morawickiej. Na zakończenie konkursu odbył się pokaz sprzętu ratowniczego, oraz zostały omówione ogólnospołeczne kampanie „Stop wypalaniu traw”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Zostały wręczone słodycze i drobne upominki (smycze, długopisy, opaski odblaskowe).

Atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników konkursu zostały ufundowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, oraz licznych przedsiębiorców i sympatyków pożarnictwa z terenu powiatu kazimierskiego.

Za wszystkie ufundowane nagrody bardzo serdecznie dziękujemy.

Tekst: kpt. Marcin Oziębło, st. kpt. Krzysztof Wojtasik / KP PSP Kazimierza Wielka

Foto: st. str. Marcin Zgórski / KP PSP Kazimierza Wielka

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka