30 marca 2018 roku Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Kazimierzy Wielkiej odwiedziło 8 wychowanków Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kazimierzy Wielkiej wraz z opiekunem. Strażacy zmiany służbowej starali się przybliżyć specyfikę służby, zaprezentować sprzęt używany na co dzień do działań ratowniczo-gaśniczych, oraz nawiązać do podstawowych zasad bezpieczeństwa w okresie wiosenno-letnim. Była to kolejna okazja promowania akcji "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY". Wychowankowie wykazali się sporym zainteresowaniem, a czerwone wozy robiły na nich największe wrażenie. Oczywiście nie zabrakło pokazu zjazdu "na rurze" oraz prezentacji umundurowania bojowego strażaka i operowania ulubioną przez dzieci „sikawką”. W trakcie spotkania zostały omówione zagrożenia jakie niesie ze sobą tlenek węgla, zasady stosowania numerów alarmowych, tematy związane z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej, zachowania się podczas pożaru, a także zagrożenia związane z wypalaniem traw. Inicjatywa spotkania wyraziła się dużym uznaniem wśród dzieci o czym świadczyła radość wypisana na ich twarzach oraz głośne "DZIĘ-KU-JE-MY!!".

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka